ИТАР ПЕЈО И ТУРЧИНОТ
Спечалил Пејо некое време и маска и со гордост тргнал и тој на пазар со жито како Мариовците чорбаџии. Арно ама, и маската како стопанот - била улавка. Клоцала, касала, а најголемата маана и била таа, како на сите маски, што не се водела.
Ја дотерал некако Пејо до некаде и ја фатил за огламникот да ја води. Но таа толку се тегнела што просто морал да ја влечка по него.
My се здодеало и почнал на глас да ја колне:
- Муууууц, волкот да те изеде, да рече господ златен да се потурчиш.
Влечкал така, колнел, но назад од гордост не се завртувал.
Кога навртел долу во полето, го настигнале некакви Турци и незабележливо му се приближиле одзади. А Пејо се си вика: „Муууууц, волкот да те изеде, да рече господ Турчин да се сториш".
Го слушнале Турците и полека - полека ја изоглавил еден маската, а другите ја отерале на друга страна сосе жито.
Турчинот што ја изоглавил маската, си го наврел огламникот на вратот, и откако видел дека маската ја отераа другарите, почнал толку да затегнува назад, што Пејо морал да се сврти. И кога погледнал - што да види. Неговата маска навистина се претворила во Турчин. Застанал како скаменет, се завртел спроти сонце, ја симнал својата „валаница", се прекрстил и си рекол: „Ех, сполај ми ти, бре боженце, зашто ми ја слушна молитвата да можам и на Турчин да појавам", и му се завртел на Турчинот да го јавне. Овој почнал да се брани, но Пејо го притенал со огламникот, го репнал по ребра со ластегарката, го изгазил убаво - убаво и го скротил. A овој видел дека лесно може и главата да ја изгуби, та застанал, а Пејо го јавнал по сите мариовски правила на јавањето. Го потерал и право во Прилеп.
Кога влегол в град јаваница на Турчин, целиот град тргнал по него, а тој го дупи во вратот со ластегарката и вика: „Муууц, мууц, волкот да те истури".
Јавајќи вака низ чаршија, го забележале неколку заптии, го симнале од „маската" и го собрале да го тераат кај кадијата. Но Пејо цврсто го држи огламникот да не му побегне „маската".
Излезе пред „честитиот кадија" и Пејо искрено му раскажал како ја колнел маската и како господ му ја слушнал молитвата, та рече дека „таа е господова работа" и што е тој тука крив што го послушал господ и што јава на Турчин.
Кадијата го слушнал и Турчинот на кој начин станал Пејова „маска" и пресудил да му се врати на Пеја маската сосе жито и да му платат една лира денгуба што го задржале од работата. Ако не, Турчинот да остане Пејова „маска".

Спечалил Пејо некое време и маска и со гордост тргнал и тој на пазар со жито како Мариовците чорбаџии.

Арно ама, и маската како стопанот - била улавка. Клоцала, касала, а најголемата маана и била таа, како на сите маски, што не се водела.

Ја дотерал некако Пејо до некаде и ја фатил за огламникот да ја води.

Но таа толку се тегнела што просто морал да ја влечка по него.

My се здодеало и почнал на глас да ја колне:

- Муууууц, волкот да те изеде, да рече господ златен да се потурчиш.

Влечкал така, колнел, но назад од гордост не се завртувал.

Кога навртел долу во полето, го настигнале некакви Турци и незабележливо му се приближиле одзади.

А Пејо се си вика: „Муууууц, волкот да те изеде, да рече господ Турчин да се сториш".

Го слушнале Турците и полека - полека ја изоглавил еден маската, а другите ја отерале на друга страна сосе жито.

Турчинот што ја изоглавил маската, си го наврел огламникот на вратот, и откако видел дека маската ја отераа другарите, почнал толку да затегнува назад, што Пејо морал да се сврти.

И кога погледнал - што да види.

Неговата маска навистина се претворила во Турчин.

itar-pejo-mariovo

Застанал како скаменет, се завртел спроти сонце, ја симнал својата „валаница", се прекрстил и си рекол:

„Ех, сполај ми ти, бре боженце, зашто ми ја слушна молитвата да можам и на Турчин да појавам", и му се завртел на Турчинот да го јавне.

Овој почнал да се брани, но Пејо го притенал со огламникот, го репнал по ребра со ластегарката, го изгазил убаво - убаво и го скротил.

A овој видел дека лесно може и главата да ја изгуби, та застанал, а Пејо го јавнал по сите мариовски правила на јавањето.

Го потерал и право во Прилеп.Кога влегол в град јаваница на Турчин, целиот град тргнал по него, а тој го дупи во вратот со ластегарката и вика:

„Муууц, мууц, волкот да те истури".

Јавајќи вака низ чаршија, го забележале неколку заптии, го симнале од „маската" и го собрале да го тераат кај кадијата.

Но Пејо цврсто го држи огламникот да не му побегне „маската".

Излезе пред „честитиот кадија" и Пејо искрено му раскажал како ја колнел маската и како господ му ја слушнал молитвата, та рече дека „таа е господова работа" и што е тој тука крив што го послушал господ и што јава на Турчин.

Кадијата го слушнал и Турчинот на кој начин станал Пејова „маска" и пресудил да му се врати на Пеја маската сосе жито и да му платат една лира денгуба што го задржале од работата.

Ако не, Турчинот да остане Пејова „маска".

Booking.com

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th

4х4 Екскурзии низ Мариово

Откријте ги големиот број на живописи локации преку незаборавни 4х4 екскурзии низ Мариово Повеќе информации...
Топ Дестинации

Топ дестинации во Мариово

Топ Дестинации

Лековити растенија

Билки и лековити растенија

Лековити билки

Мапа од Мариово

Најди на мапата

Мапа

Песни од Мариово

Песни од Мариово

Песни од Мариово