Будимирци

 • Бела Река (Белица), Мариово

  Бела Река (Белица), Мариово

  Бела Река се состои од два крака (Река Трновчица или Бела Река) кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

  Бела Река се состои од два крака (Река Трновчица или Бела Река) кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

  Read More

 • Будимирци (Budimirci) - Битолско Мариово

  Будимирци (Budimirci)

  Будимирци се наоѓа во битолскиот дел на Мариово, од десната страна на Црна Река, чиј атар високо се издига до сртот на планината Ниџе, каде што на тесен дел се допира со државната граница со Република Грција.

  Будимирци се наоѓа во битолскиот дел на Мариово, од десната страна на Црна Река, чиј атар високо се издига до сртот на планината Ниџе, каде што на тесен дел се допира со државната граница со Република Грција.

  Read More

 • Река Трновчица, Мариово

  Река Трновчица, Мариово

  Река Трновчица или Бела Река - се состои од два крака кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

  Река Трновчица или Бела Река - се состои од два крака кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

  Read More

 • Св. Димитриј, Манастир во месноста Трново (Monastery St. Dimitrij in Trnovo)

  Св. Димитриј, Манастир во месноста Трново

  Во испустеното некогашно село Трново (што било сместено наспроти Будимирци), во подножјето на Кајмјакчалан е обновен храмот, посветен на воинот св. вмч. Димитриј.

  Во испустеното некогашно село Трново (што било сместено наспроти Будимирци), во подножјето на Кајмјакчалан е обновен храмот, посветен на воинот св. вмч. Димитриј.

  Read More

 • Св. Никола, с. Будимирци (Church St. Nikola, village Budimirci)

  sv-nikola-selo-budimirci

  Храмот Св. вмч. Никола Мириклијски Чудототворец, е подигнат 1875-78, и е обновен по Втората светска војна, зографиран, еднокорабен, со иконостас од ѕид, исполнет со икони - ликови од светци и апостоли.

  Храмот Св. вмч. Никола Мириклијски Чудототворец, е подигнат 1875-78, и е обновен по Втората светска војна, зографиран, еднокорабен, со иконостас од ѕид, исполнет со икони - ликови од светци и апостоли.

  Read More

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th