Груништа

 • Грунишки вис - Локација од Првата светска војна

  Грунишки вис

  За време на Првата светска војна, во близина на село Груниште се одвивала познатата битка за Грунишки Вис.

  За време на Првата светска војна, во близина на село Груниште се одвивала познатата битка за Грунишки Вис.

  Read More

 • Груништа (Grunista) - Битолско Мариово

  Груништа - Битолско Мариово

  Село Груништа се наоѓа на десната страна на Црна Река, на надморска висина од 742 м, 52 км од Битола.

  Село Груништа се наоѓа на десната страна на Црна Река, на надморска висина од 742 м, 52 км од Битола.

  Read More

 • Извор Св. Петка село Груништа

  Св. Петка село Груништа

  Црквата „Света Петка,, изградена е 1925 година од извесен Ристе Венин, кој на влезот на црквата поставил спомен плоча, која и денес се наоѓа на истото место.

  Црквата „Света Петка,, изградена е 1925 година од извесен Ристе Венин, кој на влезот на црквата поставил спомен плоча, која и денес се наоѓа на истото место.

  Read More

 • Св. Димитрија село Груниште

  Св. Димитрија село Груниште

  Црквата Св. Димитрија е изградена 1860 година. Претходно во неколку наврати месното население се обидело да ја изгради, но истата била туркана од турските власти.

  Црквата Св. Димитрија е изградена 1860 година. Претходно во неколку наврати месното население се обидело да ја изгради, но истата била туркана од турските власти.

  Read More

 • Св. Петка село Груништа

  Св. Петка село Груништа

  Црквата „Света Петка,, изградена е 1925 година од извесен Ристе Венин, кој на влезот на црквата поставил спомен плоча, која и денес се наоѓа на истото место.

  Црквата „Света Петка,, изградена е 1925 година од извесен Ристе Венин, кој на влезот на црквата поставил спомен плоча, која и денес се наоѓа на истото место.

  Read More

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th