Реки и извори

 • Бела Река (Белица), Мариово

  Бела Река (Белица), Мариово

  Бела Река се состои од два крака (Река Трновчица или Бела Река) кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

  Бела Река се состои од два крака (Река Трновчица или Бела Река) кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

  Read More

 • Градешка Река, Мариово

  Градешка Река

  Извориштето на Градешка Река се наоѓа во подножјето на македонско - грчката граница, во планинската месност наречена Уруп, при што во горниот водотек се вика и Урупска Река.

  Извориштето на Градешка Река се наоѓа во подножјето на македонско - грчката граница, во планинската месност наречена Уруп, при што во горниот водотек се вика и Урупска Река.

  Read More

 • Извор - Манастир Св. Илија (Брен) во близина на с. Градешница

  izvor bren

  До самата црква Св. Илија (Брен) во близина на село Градешница се наоѓа извор, познат по бистрата и лековита вода.

  До самата црква Св. Илија (Брен) во близина на село Градешница се наоѓа извор, познат по бистрата и лековита вода.

  Read More

 • Извор Св. Петка село Груништа

  Св. Петка село Груништа

  Црквата „Света Петка,, изградена е 1925 година од извесен Ристе Венин, кој на влезот на црквата поставил спомен плоча, која и денес се наоѓа на истото место.

  Црквата „Света Петка,, изградена е 1925 година од извесен Ристе Венин, кој на влезот на црквата поставил спомен плоча, која и денес се наоѓа на истото место.

  Read More

 • Коњарска Река, Мариово

  Коњарска Река, Мариово

  Извориштето на  Коњарска Река се наоѓа под Кајмакчалан, до границата со соседна Грција на надморска височина од 2.260 м.

  Извориштето на  Коњарска Река се наоѓа под Кајмакчалан, до границата со соседна Грција на надморска височина од 2.260 м.

  Read More

 • Река Трновчица, Мариово

  Река Трновчица, Мариово

  Река Трновчица или Бела Река - се состои од два крака кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

  Река Трновчица или Бела Река - се состои од два крака кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

  Read More

 • Света неделска вода с. Брник

  sveta-nedelska-voda-s-brnik

  Чешма со бистра вода за која се смета дека е исцелителна од разни болести.

  Чешма со бистра вода за која се смета дека е исцелителна од разни болести.

  Read More

 • Темнички Вир село Градешница

  Temnicki vir Gradesnica

  Една од најпосетените локации во с. Градешница во летниот период.

  Една од најпосетените локации во с. Градешница во летниот период.

  Read More

 • Црна Река - Реки во Мариово

  Црна Река

  Црна Река е најголема десна притока на Вардар. Изворишниот дел на Црна се наоѓа во Демир Хисар, а го сочинуваат две рекички: Илинска и Церска Река.

  Црна Река е најголема десна притока на Вардар. Изворишниот дел на Црна се наоѓа во Демир Хисар, а го сочинуваат две рекички: Илинска и Церска Река.

  Read More

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th