Старавина

 • Градешка Река, Мариово

  Градешка Река

  Извориштето на Градешка Река се наоѓа во подножјето на македонско - грчката граница, во планинската месност наречена Уруп, при што во горниот водотек се вика и Урупска Река.

  Извориштето на Градешка Река се наоѓа во подножјето на македонско - грчката граница, во планинската месност наречена Уруп, при што во горниот водотек се вика и Урупска Река.

  Read More

 • Манастир Св. Атанасиј село Старавина (Monastery St. Atanasij - Staravina, Mariovo)

  Манастир Св. Атанасиј село Старавина (

  Манастирот Св. Атанасиј е сместен во непосредна близина на селото на Старавинското Тумбе.

  Манастирот Св. Атанасиј е сместен во непосредна близина на селото на Старавинското Тумбе.

  Read More

 • Тврдината Пешта во Мариово

  Pesta Mariovo

  Еден од симболите на Македонскиот непокор - Тврдината Пешта, се наоѓа на 52 километри од Битола, помеѓу селата Градешница и Старавина.

  Еден од симболите на Македонскиот непокор - Тврдината Пешта, се наоѓа на 52 километри од Битола, помеѓу селата Градешница и Старавина.

  Read More

 • Успение на Пресвета Богородица - село Старавина (Church Holy Mother of God - Staravina, Mariovo)

  Успение на Пресвета Богородица - село Старавина

  Храм Успение на прсв. Богородица изграден во 1860 а живописана во 1887 г.

  Храм Успение на прсв. Богородица изграден во 1860 а живописана во 1887 г.

  Read More

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th