Бешиште

 • Бешиште (Besiste) - Прилепско Мариово

  Besiste

  Бешиште се наоѓа во јужниот дел на територијата на Општината Витолиште, во ридско -планинскиот дел на прилепско Мариово, од десната страна на Црна Река. Селото е планинско, на надморска височина од 900 метри.

  Бешиште се наоѓа во јужниот дел на територијата на Општината Витолиште, во ридско -планинскиот дел на прилепско Мариово, од десната страна на Црна Река. Селото е планинско, на надморска височина од 900 метри.

  Read More

 • Манастир Св. Петка село Бешиште - Мариово

  Манастир Св. Петка село Бешиште

  Манастирот Св. Петка се наоѓа во близина на село Бешиште во еден од најживописните предели во Мариово.

  Манастирот Св. Петка се наоѓа во близина на село Бешиште во еден од најживописните предели во Мариово.

  Read More

 • Св. Параскева село Бешиште - Мариово

  Св. Параскева село Бешиште - Мариово

  Св. Параскева село Бешиште - Мариово

  Св. Параскева село Бешиште - Мариово

  Read More

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th