Билки и лековити растенија

 • Malina - RUBUS IDAEUS

  malina

  Малината е трајна грмушка, која има високо стебло до 2 метри.

  Малината е трајна грмушка, која има високо стебло до 2 метри.

  Read More

 • АЈДУЧКА ТРЕВА - ACHILLEA MILLEFOLIUM (СТОЛИСТОК, РАМНЕЦ)

  Ajducka treva

  Ајдучката трева е повеќегодишно зељесто растение, кое расте исправено со неразгрането влакнесто стебло, цврсто и високо до 80 см.

  Ајдучката трева е повеќегодишно зељесто растение, кое расте исправено со неразгрането влакнесто стебло, цврсто и високо до 80 см.

  Read More

 • АРОНИЈА - ARONIA MELANACАRPA

  Aronija

  Аронијата е грмушка или дрво висока и преку 2,5 метри, со разгрането стебло.

  Аронијата е грмушка или дрво висока и преку 2,5 метри, со разгрането стебло.

  Read More

 • БОЗ - SAMBUCUS NIGRA (БОЗЕЛ; ЗОВА)

  БОЗЕЛ

  Бозот расте како грмушка, до околу 5 метри висина. Лисјата се перјесто разделени, а цветовите се бели во соцветија и има пријатен мирис.

  Бозот расте како грмушка, до околу 5 метри висина. Лисјата се перјесто разделени, а цветовите се бели во соцветија и има пријатен мирис.

  Read More

 • БОРОВИНКА - VACCINIUM MYRTILLUS (ОФИНКА; ВИНКА)

  БОРОВИНКА

  Боровинката е разгранета грмушка, и висока до 30 см.

  Боровинката е разгранета грмушка, и висока до 30 см.

  Read More

 • БОСИЛЕК - OCIMUM BASILICUM (СВЕТИВОДА)

  Босилек

  Босилекот е едногодишно зељесто растение, со исправено разгрането стебло во висина до 80 см.

  Босилекот е едногодишно зељесто растение, со исправено разгрането стебло во висина до 80 см.

  Read More

 • БРЕСТ - ULMUS CAMPESTRIS

  Brest

  Брестот е листопадно дрво, со развиена крошна, високо и до 20 метри.

  Брестот е листопадно дрво, со развиена крошна, високо и до 20 метри.

  Read More

 • БРШЛЕН - HEDERA HELIX

  brslen

  Бршленот е повеќегодишно зимзелено растение кое се искачува по дрвја, камења во должина до 30 метри.

  Бршленот е повеќегодишно зимзелено растение кое се искачува по дрвја, камења во должина до 30 метри.

  Read More

 • БУЛКА - PAPAVER RHOEAS (БУЛА, ДИВ АФИОН, ТУТЕНКА)

  bulka

  Булката е едногодишно растение, високо до 50 см.

  Булката е едногодишно растение, високо до 50 см.

  Read More

 • ВЕРБЕНА - VERBENA OFFICINАLIS (ЖЕЛЕЗАРКА, ЖЕЛЕЗНА ТРЕВА)

  Verbena

  Вербената е едногодишно или повеќегодишно растение, високо од 30 до 80 см. со разгрането стебло.

  Вербената е едногодишно или повеќегодишно растение, високо од 30 до 80 см. со разгрането стебло.

  Read More

 • ВИЛИНО СИТО - CARLINA ACAULIS (ГРЕБЕН, БЕЛ ТРН, РЕШЕТО)

  Вилино сито

  Вилиното сито е повеќегодишно растение со голема розета.

  Вилиното сито е повеќегодишно растение со голема розета.

  Read More

 • ГЛОВАЧ - ЕCHINOPS SPHAEROCEPHALUS (ЧЕЛАДНИК)

  glovac

  Гловачот е повеќегодишно растение (трн) со исправено и разгрането стебло, високо до 80 см.

  Гловачот е повеќегодишно растение (трн) со исправено и разгрането стебло, високо до 80 см.

  Read More

 • ГЛУВАРЧЕ - TARAXACUN OFFICINALE (МАСЛАЧАК, МЛЕЧКА)

  Gluvarce

  Глуварчето е повеќегодишна зељеста билка, со големина до 20 см, без надземно стебло.

  Глуварчето е повеќегодишна зељеста билка, со големина до 20 см, без надземно стебло.

  Read More

 • ГОРСКИ БОСИЛЕК - NAPETA NUDA (ДИВ БОСИЛЕК, ДИВ ГОМНЕЛ)

  gorski-bosilek

  Горскиот босилек е повеќегодишна зељеста билка која расте до 1 метар, има исправено четириаглесто стебло.

  Горскиот босилек е повеќегодишна зељеста билка која расте до 1 метар, има исправено четириаглесто стебло.

  Read More

 • ГРАВ - PHASEOLUS VULGARIS

  grav

  Гравот е едногодишна зељеста билка, со исправено стебло, високо до 70 см, или ползаво до 4 метри.

  Гравот е едногодишна зељеста билка, со исправено стебло, високо до 70 см, или ползаво до 4 метри.

  Read More

 • ДАБ - QUERCUS ROBUR

  Dab

  Дабот е многугодишно дрво, високо и до 30 метри. Лисјата се неправилно засечени со мали дршки.

  Дабот е многугодишно дрво, високо и до 30 метри. Лисјата се неправилно засечени со мали дршки.

  Read More

 • ДРЕН - CORNUS MAS L (ДРЕНКА)

  drenka

  Дренот е грмушка или дрво, високо до 5 метри.

  Дренот е грмушка или дрво, високо до 5 метри.

  Read More

 • ЖОЛТА ТРЕВА - GENISTA TINCTORIA (ЖУТИЛОВКА)

  zolta-treva

  Жолтата трева е повеќегодишна билка во форма на жбун, висока до 20 см.

  Жолтата трева е повеќегодишна билка во форма на жбун, висока до 20 см.

  Read More

 • ЗАЈАЧКИ ТРН - ONONIS SPINOSA (ГРМОТРН)

  zajacki trn

  Зајачкиот трн е повеќегодишно растение, ниска грмушка со вретенест и голем корен, има исправено стебло со боцки.

  Зајачкиот трн е повеќегодишно растение, ниска грмушка со вретенест и голем корен, има исправено стебло со боцки.

  Read More

 • ЗДРАВЕЦ - ERODIUM CICUTARIUM, GERANIUM MACRORRHIZUM

  zdravec

  Здравецот е едногодишна или двегодишна билка, со разгрането стебло, обраснато со влакненца, високо до 60 см. и има долг корен.

  Здравецот е едногодишна или двегодишна билка, со разгрането стебло, обраснато со влакненца, високо до 60 см. и има долг корен.

  Read More

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th