Градешница

 • Градешка Река, Мариово

  Градешка Река

  Извориштето на Градешка Река се наоѓа во подножјето на македонско - грчката граница, во планинската месност наречена Уруп, при што во горниот водотек се вика и Урупска Река.

  Извориштето на Градешка Река се наоѓа во подножјето на македонско - грчката граница, во планинската месност наречена Уруп, при што во горниот водотек се вика и Урупска Река.

  Read More

 • Градешница - фото галерија

  Градешница - фото галерија

  Сместено на 52 км од Битола, Градешница е едно од најубавите села во Македонија. Доколку не верувате, уверете се преку овие фотографии од село Градешница и околината.

  Сместено на 52 км од Битола, Градешница е едно од најубавите села во Македонија. Доколку не верувате, уверете се преку овие фотографии од село Градешница и околината.

  Read More

 • Етно музеј во с. Градешница

  Etno muzej Gradesnica

  Етно музејот во с. Градешница постои од 2 Август 2009 г и претставува збирка на етно елементи од живеењето и културата на населението, како и остатоци од оружје и предмети користени  во војните.

  Етно музејот во с. Градешница постои од 2 Август 2009 г и претставува збирка на етно елементи од живеењето и културата на населението, како и остатоци од оружје и предмети користени  во војните.

  Read More

 • Св. Андонија, с. Градешница (Church St. Antonija, v. Gradesnica)

  Sveta Andonija Gradesnica

  Остатоци од Стара Римска Вила – црква Св. Андонија

  Остатоци од Стара Римска Вила – црква Св. Андонија

  Read More

 • Св. Атанас, с. Градешница (Church St. Atanas - Gradesnica)

  Sv Atanasij, Gradesnica

  Црквата св. Атанас во близина на с. Градешница е изградена во осумдесеттите години на XX век.

  Црквата св. Атанас во близина на с. Градешница е изградена во осумдесеттите години на XX век.

  Read More

 • Св. Ѓорѓи, с. Градешница (Church St. Gjorgi, v. Gradesnica)

  st-gjorgi-gradesnica

  Постоењето на Римската тврдина Пешта, како доминантна стратешка позиција во овој регион, резултирало со изградба на резиденцијални вили во село Градешница, во близина на денешниот т.н. „Темнички Вир“.

  Постоењето на Римската тврдина Пешта, како доминантна стратешка позиција во овој регион, резултирало со изградба на резиденцијални вили во село Градешница, во близина на денешниот т.н. „Темнички Вир“.

  Read More

 • Св. Илија (Брен), Манастир во близина на с. Градешница (Monastery St. Ilija (Bren), v. Gradesnica)

  sv ilija bren gradesnica

  Манастир С. Илија (Брен) во близина на с. Градешница

  Манастир С. Илија (Брен) во близина на с. Градешница

  Read More

 • Св. Никола, с. Градешница (St. Nikola, v. Gradesnica)

  sv nikola gradesnica

  Во центарот на село Градешница се наоѓа црквата Св. Никола, која е најголема од седумте цркви кои се наоѓаат во ова село.

  Во центарот на село Градешница се наоѓа црквата Св. Никола, која е најголема од седумте цркви кои се наоѓаат во ова село.

  Read More

 • Св. Спас - с. Градешница (Church Holy Salvation in Gradesnica)

  Св. Спас - с. Градешница

  На местото на денешните цркви Св. Андонија, Св. Ѓорѓи и Св. Спас, постоел комплекс на римски вили во периодот од средината на II до крајот на III век.

  На местото на денешните цркви Св. Андонија, Св. Ѓорѓи и Св. Спас, постоел комплекс на римски вили во периодот од средината на II до крајот на III век.

  Read More

 • Тврдината Пешта во Мариово

  Pesta Mariovo

  Еден од симболите на Македонскиот непокор - Тврдината Пешта, се наоѓа на 52 километри од Битола, помеѓу селата Градешница и Старавина.

  Еден од симболите на Македонскиот непокор - Тврдината Пешта, се наоѓа на 52 километри од Битола, помеѓу селата Градешница и Старавина.

  Read More

 • Темнички Вир село Градешница

  Temnicki vir Gradesnica

  Една од најпосетените локации во с. Градешница во летниот период.

  Една од најпосетените локации во с. Градешница во летниот период.

  Read More

 • Црква Св. ДИМИТРИЕ, с. Градешница, Мариово

  sv dimitrija gradesnica

  На влезот од селото Градешница (Мариово) во општина Новаци, на 52 км растојание од Битола, во селските гробишта е лоцирана мала по димензии црква, која во одредени извори се споменува како Св. Ѓорѓи, а кај народот е позната како црква посветена на Св. Димитрие.

  На влезот од селото Градешница (Мариово) во општина Новаци, на 52 км растојание од Битола, во селските гробишта е лоцирана мала по димензии црква, која во одредени извори се споменува како Св. Ѓорѓи, а кај народот е позната како црква посветена на Св. Димитрие.

  Read More

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th