Места и локации

 • Грунишки вис - Локација од Првата светска војна

  Грунишки вис

  За време на Првата светска војна, во близина на село Груниште се одвивала познатата битка за Грунишки Вис.

  За време на Првата светска војна, во близина на село Груниште се одвивала познатата битка за Грунишки Вис.

  Read More

 • Добро Поле Мариово - Местото каде е пробиен Македонскиот (Солунскиот) фронт

  Добро Поле Мариово

  Со преместувањето на голем дел од германските единици на западниот фронт во пролетта 1918 година, позицијата на Централните сили на Македонскиот фронт дополнително се влоши.

  Со преместувањето на голем дел од германските единици на западниот фронт во пролетта 1918 година, позицијата на Централните сили на Македонскиот фронт дополнително се влоши.

  Read More

 • Кофа со злато за Добро Поле – приказна од Мариово

  Кофа со злато за Добро Поле – приказна од Мариово

  Во селата во Мариово постои приказна дека пробојот на Добро Поле за време на Првата светска војна, бил купен за кофа злато, која непознат француски ја дал на бугарски генерал.

  Во селата во Мариово постои приказна дека пробојот на Добро Поле за време на Првата светска војна, бил купен за кофа злато, која непознат француски ја дал на бугарски генерал.

  Read More

 • Кравица – месност во Мариово

  Кравица – месност во Мариово

  Според легендата, некогаш во минатото на врвот на оваа локација се отелила некоја крава, па оттаму доаѓа и името на една од најзабележителните локации во Мариово – Кравица.

  Според легендата, некогаш во минатото на врвот на оваа локација се отелила некоја крава, па оттаму доаѓа и името на една од најзабележителните локации во Мариово – Кравица.

  Read More

 • Лаките - излетничко место во Мариово

  Лаките - месност во Мариово

  Лаките е една од попознатите пикник локации во Битолскиот дел на Мариово.

  Лаките е една од попознатите пикник локации во Битолскиот дел на Мариово.

  Read More

 • Мал Холивуд - Село Штавица во Општина Прилеп

  Мал Холивуд - Село Штавица во Општина Прилеп

  Село Штавица е лоцирано на југоисточната страна на Прилепско Поле во Општина Прилеп.

  Село Штавица е лоцирано на југоисточната страна на Прилепско Поле во Општина Прилеп.

  Read More

 • Месност Пет Чешми, Мариово

  Месност Пет Чешми, Мариово

  Месноста Пет Чешми во близина на границата со Грција е едно од попознатите места кај локалното население.

  Месноста Пет Чешми во близина на границата со Грција е едно од попознатите места кај локалното население.

  Read More

 • Месност Церова, Мариово

  Месност Церова

  Месноста Церова во близина на границата со Грција е едно од попознатите места кај локалното население.

  Месноста Церова во близина на границата со Грција е едно од попознатите места кај локалното население.

  Read More

 • Сокол - Врв на Ниџе Планина

  Сокол - Врв на Ниџе Планина - 1822 м

  Сокол - Врв на Ниџе Планина - 1822 м

  Read More

 • Старков Гроб (Starkov Grob) врв на Ниџе планина

  Старков Гроб (Starkov Grob) врв на Ниџе планина 1876 м надморска висина

  Старков Гроб (Starkov Grob) врв на Ниџе планина 1876 м надморска висина

  Read More

 • Чемериката - месност во Мариово

  Чемериката - месност во Мариово

  Чемериката е месност во Мариово во близина на границата со Грција. Сместена на 1570 м надморска висина, оваа локација е особено погодна за планински туризам.

  Чемериката е месност во Мариово во близина на границата со Грција. Сместена на 1570 м надморска висина, оваа локација е особено погодна за планински туризам.

  Read More

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th