Природа

 • Бела Река (Белица), Мариово

  Бела Река (Белица), Мариово

  Бела Река се состои од два крака (Река Трновчица или Бела Река) кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

  Booking.com

  Бела Река се состои од два крака (Река Трновчица или Бела Река) кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

  Read More

 • Градешка Река, Мариово

  Градешка Река

  Извориштето на Градешка Река се наоѓа во подножјето на македонско - грчката граница, во планинската месност наречена Уруп, при што во горниот водотек се вика и Урупска Река.

  Booking.com

  Извориштето на Градешка Река се наоѓа во подножјето на македонско - грчката граница, во планинската месност наречена Уруп, при што во горниот водотек се вика и Урупска Река.

  Read More

 • Градешница - фото галерија

  Градешница - фото галерија

  Сместено на 52 км од Битола, Градешница е едно од најубавите села во Македонија. Доколку не верувате, уверете се преку овие фотографии од село Градешница и околината.

  Booking.com

  Сместено на 52 км од Битола, Градешница е едно од најубавите села во Македонија. Доколку не верувате, уверете се преку овие фотографии од село Градешница и околината.

  Read More

 • Добро Поле Мариово - Местото каде е пробиен Македонскиот (Солунскиот) фронт

  Добро Поле Мариово

  Со преместувањето на голем дел од германските единици на западниот фронт во пролетта 1918 година, позицијата на Централните сили на Македонскиот фронт дополнително се влоши.

  Booking.com

  Со преместувањето на голем дел од германските единици на западниот фронт во пролетта 1918 година, позицијата на Централните сили на Македонскиот фронт дополнително се влоши.

  Read More

 • Зовиќ - фото галерија

  Зовиќ - фото галерија

  Зовиќ (Zovik) Мариово - фото галерија

  Booking.com

  Зовиќ (Zovik) Мариово - фото галерија

  Read More

 • Коњарка - Излетничко место во близина на село Скочивир

  Коњарка - Излетничко место на влезот од Мариово

  Коњарка е излетничко место во близина на село Скочивир на 38 км од Битола.

  Booking.com

  Коњарка е излетничко место во близина на село Скочивир на 38 км од Битола.

  Read More

 • Кравица – месност во Мариово

  Кравица – месност во Мариово

  Според легендата, некогаш во минатото на врвот на оваа локација се отелила некоја крава, па оттаму доаѓа и името на една од најзабележителните локации во Мариово – Кравица.

  Booking.com

  Според легендата, некогаш во минатото на врвот на оваа локација се отелила некоја крава, па оттаму доаѓа и името на една од најзабележителните локации во Мариово – Кравица.

  Read More

 • Лаките - излетничко место во Мариово

  Лаките - месност во Мариово

  Лаките е една од попознатите пикник локации во Битолскиот дел на Мариово.

  Booking.com

  Лаките е една од попознатите пикник локации во Битолскиот дел на Мариово.

  Read More

 • Месност Пет Чешми, Мариово

  Месност Пет Чешми, Мариово

  Месноста Пет Чешми во близина на границата со Грција е едно од попознатите места кај локалното население.

  Booking.com

  Месноста Пет Чешми во близина на границата со Грција е едно од попознатите места кај локалното население.

  Read More

 • Месност Церова, Мариово

  Месност Церова

  Месноста Церова во близина на границата со Грција е едно од попознатите места кај локалното население.

  Booking.com

  Месноста Церова во близина на границата со Грција е едно од попознатите места кај локалното население.

  Read More

 • Св. Илија манастир село Мелница - Мариово

  Манастир Св. Илија село Мелница - Мариово

  На иницијатива на Стале Чешелков од село Полчиште и со помош на сето мариовско население, во 1870 година поставени се темелите на манастирот посветен на Св. Илија.

  Booking.com

  На иницијатива на Стале Чешелков од село Полчиште и со помош на сето мариовско население, во 1870 година поставени се темелите на манастирот посветен на Св. Илија.

  Read More

 • Сокол - Врв на Ниџе Планина

  Сокол - Врв на Ниџе Планина - 1822 м

  Booking.com

  Сокол - Врв на Ниџе Планина - 1822 м

  Read More

 • Тврдината Пешта во Мариово

  Pesta Mariovo

  Еден од симболите на Македонскиот непокор - Тврдината Пешта, се наоѓа на 52 километри од Битола, помеѓу селата Градешница и Старавина.

  Booking.com

  Еден од симболите на Македонскиот непокор - Тврдината Пешта, се наоѓа на 52 километри од Битола, помеѓу селата Градешница и Старавина.

  Read More

 • Темнички Вир село Градешница

  Temnicki vir Gradesnica

  Една од најпосетените локации во с. Градешница во летниот период.

  Booking.com

  Една од најпосетените локации во с. Градешница во летниот период.

  Read More

 • Црна Река - Реки во Мариово

  Црна Река

  Црна Река е најголема десна притока на Вардар. Изворишниот дел на Црна се наоѓа во Демир Хисар, а го сочинуваат две рекички: Илинска и Церска Река.

  Booking.com

  Црна Река е најголема десна притока на Вардар. Изворишниот дел на Црна се наоѓа во Демир Хисар, а го сочинуваат две рекички: Илинска и Церска Река.

  Read More

 • Чебрен Манастир - фото галерија

  Чебрен Манастир - фото галерија

  Чебрен Манастир - фото галерија

  Booking.com

  Чебрен Манастир - фото галерија

  Read More

 • Чемериката - месност во Мариово

  Чемериката - месност во Мариово

  Чемериката е месност во Мариово во близина на границата со Грција. Сместена на 1570 м надморска висина, оваа локација е особено погодна за планински туризам.

  Booking.com

  Чемериката е месност во Мариово во близина на границата со Грција. Сместена на 1570 м надморска висина, оваа локација е особено погодна за планински туризам.

  Read More

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th