Природа

 • Бела Река (Белица), Мариово

  Бела Река (Белица), Мариово

  Бела Река се состои од два крака (Река Трновчица или Бела Река) кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

  Бела Река се состои од два крака (Река Трновчица или Бела Река) кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

  Read More

 • Градешка Река, Мариово

  Градешка Река

  Извориштето на Градешка Река се наоѓа во подножјето на македонско - грчката граница, во планинската месност наречена Уруп, при што во горниот водотек се вика и Урупска Река.

  Извориштето на Градешка Река се наоѓа во подножјето на македонско - грчката граница, во планинската месност наречена Уруп, при што во горниот водотек се вика и Урупска Река.

  Read More

 • Градешница - фото галерија

  Градешница - фото галерија

  Сместено на 52 км од Битола, Градешница е едно од најубавите села во Македонија. Доколку не верувате, уверете се преку овие фотографии од село Градешница и околината.

  Сместено на 52 км од Битола, Градешница е едно од најубавите села во Македонија. Доколку не верувате, уверете се преку овие фотографии од село Градешница и околината.

  Read More

 • Добро Поле Мариово - Местото каде е пробиен Македонскиот (Солунскиот) фронт

  Добро Поле Мариово

  Со преместувањето на голем дел од германските единици на западниот фронт во пролетта 1918 година, позицијата на Централните сили на Македонскиот фронт дополнително се влоши.

  Со преместувањето на голем дел од германските единици на западниот фронт во пролетта 1918 година, позицијата на Централните сили на Македонскиот фронт дополнително се влоши.

  Read More

 • Зовиќ - фото галерија

  Зовиќ - фото галерија

  Зовиќ (Zovik) Мариово - фото галерија

  Зовиќ (Zovik) Мариово - фото галерија

  Read More

 • Коњарка - Излетничко место во близина на село Скочивир

  Коњарка - Излетничко место на влезот од Мариово

  Коњарка е излетничко место во близина на село Скочивир на 38 км од Битола.

  Коњарка е излетничко место во близина на село Скочивир на 38 км од Битола.

  Read More

 • Кравица – месност во Мариово

  Кравица – месност во Мариово

  Според легендата, некогаш во минатото на врвот на оваа локација се отелила некоја крава, па оттаму доаѓа и името на една од најзабележителните локации во Мариово – Кравица.

  Според легендата, некогаш во минатото на врвот на оваа локација се отелила некоја крава, па оттаму доаѓа и името на една од најзабележителните локации во Мариово – Кравица.

  Read More

 • Лаките - излетничко место во Мариово

  Лаките - месност во Мариово

  Лаките е една од попознатите пикник локации во Битолскиот дел на Мариово.

  Лаките е една од попознатите пикник локации во Битолскиот дел на Мариово.

  Read More

 • Месност Пет Чешми, Мариово

  Месност Пет Чешми, Мариово

  Месноста Пет Чешми во близина на границата со Грција е едно од попознатите места кај локалното население.

  Месноста Пет Чешми во близина на границата со Грција е едно од попознатите места кај локалното население.

  Read More

 • Месност Церова, Мариово

  Месност Церова

  Месноста Церова во близина на границата со Грција е едно од попознатите места кај локалното население.

  Месноста Церова во близина на границата со Грција е едно од попознатите места кај локалното население.

  Read More

 • Св. Илија манастир село Мелница - Мариово

  Манастир Св. Илија село Мелница - Мариово

  На иницијатива на Стале Чешелков од село Полчиште и со помош на сето мариовско население, во 1870 година поставени се темелите на манастирот посветен на Св. Илија.

  На иницијатива на Стале Чешелков од село Полчиште и со помош на сето мариовско население, во 1870 година поставени се темелите на манастирот посветен на Св. Илија.

  Read More

 • Сокол - Врв на Ниџе Планина

  Сокол - Врв на Ниџе Планина - 1822 м

  Сокол - Врв на Ниџе Планина - 1822 м

  Read More

 • Тврдината Пешта во Мариово

  Pesta Mariovo

  Еден од симболите на Македонскиот непокор - Тврдината Пешта, се наоѓа на 52 километри од Битола, помеѓу селата Градешница и Старавина.

  Еден од симболите на Македонскиот непокор - Тврдината Пешта, се наоѓа на 52 километри од Битола, помеѓу селата Градешница и Старавина.

  Read More

 • Темнички Вир село Градешница

  Temnicki vir Gradesnica

  Една од најпосетените локации во с. Градешница во летниот период.

  Една од најпосетените локации во с. Градешница во летниот период.

  Read More

 • Црна Река - Реки во Мариово

  Црна Река

  Црна Река е најголема десна притока на Вардар. Изворишниот дел на Црна се наоѓа во Демир Хисар, а го сочинуваат две рекички: Илинска и Церска Река.

  Црна Река е најголема десна притока на Вардар. Изворишниот дел на Црна се наоѓа во Демир Хисар, а го сочинуваат две рекички: Илинска и Церска Река.

  Read More

 • Чебрен Манастир - фото галерија

  Чебрен Манастир - фото галерија

  Чебрен Манастир - фото галерија

  Чебрен Манастир - фото галерија

  Read More

 • Чемериката - месност во Мариово

  Чемериката - месност во Мариово

  Чемериката е месност во Мариово во близина на границата со Грција. Сместена на 1570 м надморска висина, оваа локација е особено погодна за планински туризам.

  Чемериката е месност во Мариово во близина на границата со Грција. Сместена на 1570 м надморска висина, оваа локација е особено погодна за планински туризам.

  Read More

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th