Зовиќ

 • Градешка Река, Мариово

  Градешка Река

  Извориштето на Градешка Река се наоѓа во подножјето на македонско - грчката граница, во планинската месност наречена Уруп, при што во горниот водотек се вика и Урупска Река.

  Извориштето на Градешка Река се наоѓа во подножјето на македонско - грчката граница, во планинската месност наречена Уруп, при што во горниот водотек се вика и Урупска Река.

  Read More

 • Зовиќ - фото галерија

  Зовиќ - фото галерија

  Зовиќ (Zovik) Мариово - фото галерија

  Зовиќ (Zovik) Мариово - фото галерија

  Read More

 • Зовиќ (Zovik) Мариово - со надалеку познатиот Филмски Мост

  Зовиќ (Zovik) Мариово th

  Село Зовиќ е лоцирано во општина Новаци, на 50 км од Битола. Во близина на селото течи Градешка Река, на која што се наоѓа едно од најубавите зданија во мариовскиот крај - Зовичкиот Мост.

  Село Зовиќ е лоцирано во општина Новаци, на 50 км од Битола. Во близина на селото течи Градешка Река, на која што се наоѓа едно од најубавите зданија во мариовскиот крај - Зовичкиот Мост.

  Read More

 • Мост во село Зовиќ - Мариово

  Zovik Most

  На местото на сегашниот Камен мост, до 1950 година постоел дрвен мост кој не бил многу сигурен и бил тесен.

  На местото на сегашниот Камен мост, до 1950 година постоел дрвен мост кој не бил многу сигурен и бил тесен.

  Read More

 • Св. Атанас село Зовиќ (Church St. Atanas - Zovik, Мариово)

  Св. Атанас село Зовиќ

  Црквата Свети Атанасиј е мала еднокорабна црква изградена надвор од село Зовиќ и потекнува од XVII век од кога се смета дека и селото постои на ова место.

  Црквата Свети Атанасиј е мала еднокорабна црква изградена надвор од село Зовиќ и потекнува од XVII век од кога се смета дека и селото постои на ова место.

  Read More

 • Св. Димитриј - Манастир Чебрен (Church St. Dimitrija - Cebren)

  Св. Димитриј - Манастир Чебрен

  Според пишаните извори, градот на локалитетот „Чебрен“ во близина на село Зовиќ  во средниот век се викал Чемрен.

  Според пишаните извори, градот на локалитетот „Чебрен“ во близина на село Зовиќ  во средниот век се викал Чемрен.

  Read More

 • Св. Никола село Зовиќ (Church St. Nikola - Zovik, Mariovo)

  Св. Никола село Зовиќ

  Црквата Св. Никола изградена во 1862 е лоцирана во центарот на село Зовиќ.

  Црквата Св. Никола изградена во 1862 е лоцирана во центарот на село Зовиќ.

  Read More

 • Св. Спас - Манастир Чебрен (Holy Salvation - Monastery Cebren)

  Св. Спас - Манастир Чебрен

  Црквата св. Спас во близината на манастирскиот комплекс Чебрен е мала еднокорабна црква ( 6,30 х 4,30 м.) со полукружна апсида на исток и влез во наосот на запад .

  Црквата св. Спас во близината на манастирскиот комплекс Чебрен е мала еднокорабна црква ( 6,30 х 4,30 м.) со полукружна апсида на исток и влез во наосот на запад .

  Read More

 • Чебрен - манастирски комплекс во Мариово

  Cebren

  Во минатото манастирскиот комплекс Чебрен бил еден од најбогатите и најпознатите во Мариово и пошироко. Неговата поволна стратешка позиција и фактот што во Мариово за време на турското владеење немало исламизација на населението, го направиле еден од најбогатите во Македонија.

  Во минатото манастирскиот комплекс Чебрен бил еден од најбогатите и најпознатите во Мариово и пошироко. Неговата поволна стратешка позиција и фактот што во Мариово за време на турското владеење немало исламизација на населението, го направиле еден од најбогатите во Македонија.

  Read More

 • Чебрен Манастир - фото галерија

  Чебрен Манастир - фото галерија

  Чебрен Манастир - фото галерија

  Чебрен Манастир - фото галерија

  Read More

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th