Joomla Free Template by FatCow Hosting

GETTING MARRIED IN MARIOVO (Summary)

It is not known since when "getting married" as a custom in Mariovo has been used, but it remained after the liberation until the Mariovo villages were not left by their inhabitants although in rare cases.

Повеќе...

Дете мало кога ќе се родело до неговото крштевање

Во Мариовскиот крај па и пошироко децата обично се раѓале во некоја плевна или во јасли кај стоката

Повеќе...

За Ѓурѓовден

Според Ѓурѓовден кога сонцето се наведувало на заоде уште колку еден остен, сите млади а можело и постари оделе околу селото по ливадите,

Повеќе...

За Свети Јован и Водици

Уште сабајлето се одело в црква, се ваделе сите икони кои можеле да се носат надвор од црквата, и прво три пати иконите се вртеле околу црквата а потоа и околу селото.

Повеќе...

Свадбарски обичаи

Освен на верските празници кога луѓето го изразувале целокупното духовно и социјално богатство, на свадбите доаѓало до израз колективното живеење и почитување на одредени традиционални норми и обичаи кои во секоја средина имаат одредени карактеристики.

Повеќе...

Специфични обичаи и обреди

Повеќето обичаи и обреди се поврзани со верските празници. Скоро секое село има селска слава.

Повеќе...

ТРАДИЦИОНАЛНОТО ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО МОРИОВО“

Мориово е името што се употребува во службената администрација, додека во делата на Стале Попов, како и во некои други статии за Мориово,

Повеќе...