Sv Atanasij, Gradesnica

Црквата св. Атанас во близина на с. Градешница е изградена во осумдесеттите години на XX век.

До неодамна во лоша состојба, во 2011/2012 црквата е препокриена од страна на Општина Новаци.
IMG 3393

IMG 3394

Црквата Св. Атанас пред препокривањето

sv atanasij gradesnica 02

sv atanasij gradesnica 03

contentmap_plugin
Booking.com

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th