Joomla Free Template by FatCow Hosting

Беровка – Македонско Народно Оро

12-berovka-th
Локалитет — Малешевско, (Берово).
Играчки состав — жени.

Држење на играчите — за раце (слободно спуштени долу).
Метар —2/4.
Карактер на орото — полетно, со брзи и ситни чекори на полустапалата. Обилува со потскоци и доскоци.
Почетна позиција — играчите се во полукруг, еден до друг. Лицете свртено кон центарот на кругот. Тежината на телото е на левата нога која се подготвува за потскок, а десната ја допира земјата со целото стапало.
ТЕКСТОТ Е ИЗВАДОК ОД КНИГАТА:
„МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ОРА“
ОД РЕПЕРТОАРОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“
АВТОР: МИХАИЛО ДИМОСКИ
НАША КНИГА СКОПЈЕ 1977

12-berovka