Учесници: Група на деца или младинци.

Материјал: Една конзерва и по еден стап за секој учесник.

Учесници: Група на деца или младинци во непотојан и неограничен број.

Материјал: Шајка и метална паричка.

Учесници: Група од над три деца или младинци.

Материјал: За секој учесник по еден стап.

Учесници: Две деца или младинци.

Материјал: За секој учесник по едпо стапче од околу 50 см и едма клепѕа (стапче од 10-15 см на краевите искосена од спротивните страни).

Учесници: Група на деца или младинци.

Материјал: За секој учесник по една прачка (дренова или врбова).

In this scientific study we have tried to describe the traditional games of children in Mariovo in the past. At the same time we point out the games in our vicinity.

Освен танците, на кои се играло за сеирџиите, биле интересни и другите игри што ги изведувале машките (младите), посебно значајна за ергените е прескакулицата.

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th

Топ Дестинации

Топ дестинации во Мариово

Топ Дестинации

Лековити растенија

Билки и лековити растенија

Лековити билки

Мапа од Мариово

Најди на мапата

Мапа

Песни од Мариово

Песни од Мариово

Песни од Мариово