Сирме Дамјановски од Старавина ги имаше четирите деца: Стојче, Митре како машка челад, а женски Чона и Кала

Македонскиот народ во текот на својот опстанок и живеење, и покрај робувањата, притисоците за асимилација, угнетувањата, војните,

На некојси поп му умрела попадијата, a пo црквените канони не може поп да се прежени.

Дошол некој поп по мракот в село и на гумната на крајот на селото нашол една сама невеста. Ја поздравил, ја пофатил брадичката и ја прашал каде ќе спие ноќеска.

Се потплашило попчето да не го затечат само со невестата, та немајќи каде да се засолни беше рипнало во празната преграда на амбарот во којашто чорбаџијата си турал брашно.

Поп Ангеле Беровски, од едно наше село многу се заложуваше за морал и чесност.

Умре кутриот дедо Куле Саклев. Умре и не остави ништо по себе: ни синови увилени, ни снаи и ќерки расплакани, ниту пак бабичка натажена.

—           Најпосле умре и бабата Румена, бог да си ја прости, а?

Празник е 9 август, свети Пантелејмон; селски сведен.

Еден поп и еден селанец живееле во соседство. Како добри соседи тие си помагале кој со што можел.

Еден поп си го јавнал магарето и тргнал во едно соседно село да посврши некаква „душо — брижничка" работа.

Веќе неколку дена северот безмилосно како ги брка снегулките низ студениот воздух и си прави сеир со нив.

Како секогаш така и денеска дедо Никола дојде во крчмичето од Балето и зачека да дојде некој намерник да му го плати дваесетипет драмчето ракија.

My се изначудија слушачите на дедо Дарка што отепал со една пушка мечка и див крмнак,

Рампо и Васил беа блиски соседи. И не само што беа соседи туку и двајцата страсни ловци.

И добри ловци не секогаш имаат добри загари. А понекогаш остануваат и без никаков.

Крчо и Дарко (виук на дедо Никола Дарка — Стојан го викаа) беа добри другари.

Сигурно сте слушале за арамијата Арнаутинот Каљуш што нападна во 1923 година по Кичевско, Поречијата, па дојде дури по Мариово и Тиквешко да швачка и  граба.

Ловците си се ловци со еден ловечки табиет. Учени, прости, кога е збор за ловец никаква разлика не барај меѓу нив.

„Мајко, мајко мори, идат некоји луѓе пo пат оздола!" — „Иди, ќерко, види: који се ?"

Итер Петре ош како дете ошол од Градешница, од Маријово — од тамо бил роден, слугинче кај Насрадин-оџа да биди.

Насрадин-оџа одил за прилеп, а по него дошол Итер петре. ув градот се нашле и разговараат. му вика Насрадин-оџа:

Дошол Итар Петар од Маријово во Прилеп и зел да оди по сокаци.

Дошол еден Турчин во Маријово. Ји собрал Маријовците и ји прашал за којно сено да му да'т.

Си биле двајица браќа Маријовци. My се ваќало скапо солта и сакале да ја садат.

Пејо Итроманец ќе ода од Градешница на гости по Маријово.

Одиле луѓе Маријовци на пазар. Одиле, одиле. На пато си нашле еден саат.

Иделе луѓе Маријовци на пазар. Иделе, иделе. На пато си нашле едно зрно од грозје.

Одиле Маријовците на пазар. Одиле, одиле. Кога било близу до градо, си нашле на пато едно рало со сем јарем на него.

Зел Итар Петар да шета со Маријовците. Шетале, шетале. Си нашле еден бунар.

Кинисале Маријовците со Итар Петар да одат за борина. Си зеле секирите и кинисале.

Одиле луѓе Маријовци на пазар. Одеја, поодеја. На пато си најдоа една дабица. Е, ќе да кршат една гранка.

Ји собрал Итар Петар Маријовците, да 'и шета по планините. Се качиле на еден камен многу висок.

На Итер Пејо селото, Градешница во Маријово, служило ден.

Одиле Маријовците на пазар. Ојдоа, појдоа. Кога испаднале од село надвор, на пато си нашле една желка.

Кинисаа Маријовците на пазар. Ојдоа, појдоа. Најдоа на пато една лубеница. „Шчо ќe да биде, шчо ќe не биде овоа?"

О’шле Итер Пејо со двајица другари Маријовци на лов, ќe го бркаја волко. Е, го нашле, го удриле некаде волко.

Бил некој поп, ни пејеше гробишта, шчо му носиме лепчиња.

Имало еден Маријовец много сиромав. Једнеш појда во Битола кај сараво и му вели:

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th

Топ Дестинации

Топ дестинации во Мариово

Топ Дестинации

Лековити растенија

Билки и лековити растенија

Лековити билки

Мапа од Мариово

Најди на мапата

Мапа

Песни од Мариово

Песни од Мариово

Песни од Мариово