Македонија 1912 - 1918

Балканските војни и Првата светска војна оставиле траен белег врз населението и територијата на Мариово. Токму поради тоа, во овој дел на веб порталот се претставени најразлични материјали поврзани со овој временски период.

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th