Македонија 1912 - 1918

Балканските војни и Првата светска војна оставиле траен белег врз населението и територијата на Мариово. Токму поради тоа, во овој дел на веб порталот се претставени најразлични материјали поврзани со овој временски период.

 • Балкански сојуз – разгледници издадени за време на Првата балканска војна

  Разгледници од серијата „Балкански сојуз“, „У слози је спас“ издадени за време на Првата балканска војна.

  Разгледници од серијата „Балкански сојуз“, „У слози је спас“ издадени за време на Првата балканска војна.

  Read More

 • Битола низ разгледници од Првата светска војна

  Разгледници извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“ Автор: Димче Најдов  ISBN 978-608-4754-01-5 COBISS.MK-ID 96689930

  Разгледници извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“ Автор: Димче Најдов  ISBN 978-608-4754-01-5 COBISS.MK-ID 96689930

  Read More

 • Брат против брат на Македонскиот фронт за време на ПСВ

  Извадок од книгата „Крпен живот“ од Стале Попов

  Извадок од книгата „Крпен живот“ од Стале Попов

  Read More

 • Горна црква село Старавина, Мариово

  Според кажувањата на локалното население, оваа црква била градена од српската власт по Првата светска војна, со намера подрумот од истата да послужи како костурница за загинатите српски војници на овој дел од Македонскиот фронт.

  Според кажувањата на локалното население, оваа црква била градена од српската власт по Првата светска војна, со намера подрумот од истата да послужи како костурница за загинатите српски војници на овој дел од Македонскиот фронт.

  Read More

 • Грунишки вис - Локација од Првата светска војна

  За време на Првата светска војна, во близина на село Груниште се одвивала познатата битка за Грунишки Вис.

  За време на Првата светска војна, во близина на село Груниште се одвивала познатата битка за Грунишки Вис.

  Read More

 • Добро Поле Мариово - Местото каде е пробиен Македонскиот (Солунскиот) фронт

  Со преместувањето на голем дел од германските единици на западниот фронт во пролетта 1918 година, позицијата на Централните сили на Македонскиот фронт дополнително се влоши.

  Со преместувањето на голем дел од германските единици на западниот фронт во пролетта 1918 година, позицијата на Централните сили на Македонскиот фронт дополнително се влоши.

  Read More

 • Кајмакчалан на Ниџе Планина

  Кајмакчалан е највисокиот врв на планината Ниџе во Република Македонија (2,521 м) и во текот на Првата светска војна бил една од клучните позиции на Македонскиот Фронт.

  Кајмакчалан е највисокиот врв на планината Ниџе во Република Македонија (2,521 м) и во текот на Првата светска војна бил една од клучните позиции на Македонскиот Фронт.

  Read More

 • Како Мариово останало во границите на денешна Македонија

  Пред почетокот на Првата балканска војна, Балканските држави сојузнички (Бугарија, Србија, Грција и Црна Гора) имале потпишани договори за груба поделба на Македонија, и било оставено спорните области по завршувањето на војната да се поделат со арбитража на Русија.

  Пред почетокот на Првата балканска војна, Балканските држави сојузнички (Бугарија, Србија, Грција и Црна Гора) имале потпишани договори за груба поделба на Македонија, и било оставено спорните области по завршувањето на војната да се поделат со арбитража на Русија.

  Read More

 • Кофа со злато за Добро Поле – приказна од Мариово

  Во селата во Мариово постои приказна дека пробојот на Добро Поле за време на Првата светска војна, бил купен за кофа злато, која непознат француски ја дал на бугарски генерал.

  Во селата во Мариово постои приказна дека пробојот на Добро Поле за време на Првата светска војна, бил купен за кофа злато, која непознат француски ја дал на бугарски генерал.

  Read More

 • Кравица – месност во Мариово

  Според легендата, некогаш во минатото на врвот на оваа локација се отелила некоја крава, па оттаму доаѓа и името на една од најзабележителните локации во Мариово – Кравица.

  Според легендата, некогаш во минатото на врвот на оваа локација се отелила некоја крава, па оттаму доаѓа и името на една од најзабележителните локации во Мариово – Кравица.

  Read More

 • Маларијата како заразна болест во Македонија за време на Првата светска војна

  Маларијата е заразна болест предизвикана од паразит протозоа од родот Plasmodium кој ги инфицира црвените крвни зрнца. Маларијата се пренесува помеѓу луѓето преку каснување од комарец од родот анофелес (Anopheles).

  Маларијата е заразна болест предизвикана од паразит протозоа од родот Plasmodium кој ги инфицира црвените крвни зрнца. Маларијата се пренесува помеѓу луѓето преку каснување од комарец од родот анофелес (Anopheles).

  Read More

 • Приказна за деца сираци од Македонија и Србија испратени на школување во Англија

  Завршувањето на Првата светска војна не значеше крај за проблемите на населението во Македонија.

  Завршувањето на Првата светска војна не значеше крај за проблемите на населението во Македонија.

  Read More

 • Романија за време на Првата светска војна

  Состојбите на Македонскиот фронт во текот на целата Прва светска војна, во голема мера зависеле и од состојбите на останатите фронтови, особено од Романскиот.

  Состојбите на Македонскиот фронт во текот на целата Прва светска војна, во голема мера зависеле и од состојбите на останатите фронтови, особено од Романскиот.

  Read More

 • Сокол - Врв на Ниџе Планина

  Сокол - Врв на Ниџе Планина - 1822 м

  Сокол - Врв на Ниџе Планина - 1822 м

  Read More

 • Старков Гроб (Starkov Grob) врв на Ниџе планина

  Старков Гроб (Starkov Grob) врв на Ниџе планина 1876 м надморска висина

  Старков Гроб (Starkov Grob) врв на Ниџе планина 1876 м надморска висина

  Read More

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th