sumska jagoda

Jаготката е повеќегодишно зељесто растение со хоризонтален корен, ниско, покрај земја, со триделни лисја со долги дршки, накршени со влакненца.

sipka

Шипот е разгранета грмушка висока до 3 метри, обрасната со трње.

cuvar-kuka

Чувар куќа е повеќегодишно зељесто растение, кое има меснати листови, многу сочни и дебели, а стеблото може да достигне и до 40 см.

cicok

Чичок е двегодишно или повеќегодишно растение со разгрането стебло високо до 1.5 метар, има големи лисја, тркалезно јајчести.

cemer

Чемерот е повеќегодишно зељесто растение со цврсто и високо стебло високо до 1,5 метар.

crven kantarion

Црвениот кантарион е едногодишно или двегодишно растение, кое е високо 20-40 см.

crn slez

Црниот слез е повеќегодишно зељестo растение кое има јак корен.

cikorija

Цикоријата е повеќегодишно растение со жилаво, голо и разгрането стебло, високо и над 1 метар и е прекриено со влакненца.

troskot

Троскотот е едногодишно зељесто растение кое има цврст, тенок, вретенест и разгранет корен, има жилаво стебло членковито полегнато и долго до 60 см.

trninka

Трнинката е грмушка висока до 3 метри, со мошне разгранети гранки со трње.

tikva

Тиквата е едногодишно зељестo растение со ползаво стебло до 8 метри, на кое има многу боцки.

тегавец

Тегавецот е ниско разгрането растение, кое расте на влажни места, покрај ливади и покрај патишта.

smreka

Смреката е зимзелена грмушка или дрво кое е високо до 3 метри.

salep

Салепот е повеќегодишно зељесто растение кое има исправено стебло, високо до 30 см.

ruzmarin

Рузмаринот е многугодишна грмушка, која има разгрането стебло со исправени гранки, високи до 2 метри.

rigan

Риганот е повеќегодишно растение со исправено стебло високо до 70 см.

ribizla

Црната рибизла е повеќегодишно зељесто растение, во вид на грмушка, висока и до 2 метри.

resnik

Ресникот е повеќегодишно зељесто растение високо до 1,5 метар.

планински цај

Планинскиот чај е повеќегодишно лековито растение со исправено четириаголно стебло, кое е слабо разгрането и високо до 60 см.

paskanat

Пашканатот е двегодишно зељесто растение кое има голем, вретенест корен, во жолтеникава боја.

pirej

Пирејот е повеќегодишно растение, кое е високо до 1 метар, има развиен ризом и е многу жилава.

petrovec

Петровецот е повеќегодишно зељесто растение кое е високо до 1 метар.

pelin

ПЕЛИН (БЕЛ) - ARTEMISIA ABSINTHIUM
ЦРН ПЕЛИН - ARTEMISIA VULGARIS
КОМФОРЕН ПЕЛИН - ARTEMISIA CОMPHOROTA)

paprat

Папратот е повеќегодишно растение кое има кус ризом околу 20 до 30 см, е дебел и покриен со темни лушпи.

orev

Оревот е многугодишно дрво високо до 20 метри и има разгрането стебло.

ovcarska torbicka

Овчарската торбичка е едногодишно или двегодишно растение, со исправено стебло, со слабо разгрането стебло високо до 50 см.

neven

Невенот е едногодишна зељеста билка, која има разгрането стебло високо и до 50 см.

nane - nagezmo

Нането е повеќегодишна зељеста билка висока до 50 см.

morac

Морачот е повеќегодишно зељесто растение, со шупливо стебло, кое округло и избраздено.

malina

Малината е трајна грмушка, која има високо стебло до 2 метри.

majcina dusica

Мајчината душица е повеќегодишно растение кое расте на сончеви падини, и е висока до 20 см,  и има мали ливчиња и цветови.

magdonos

Магдоносот е двегодишно зељесто растение со вретенест и меснат корен и со разгрането стебло, високо до 50 см.

magareski trn

Магарешкиот трн е двегодишна билка, која има разгрането стебло, обраснато со трње и е високо до 1,5 метар.

luk

Лукот е едногодишно растение. Лисјата му се линеарно-перјести.

lopen

Лопените се двегодишни билки. во првата година се развиваат лисјата,

lepka

Лепката е повеќегодишна зељеста билка, кој има четириаглесто стебло.

leska

Леската е грмушка или дрво, високо до 5 метри.

kopriva-th

Копривата е повеќегодишно зељесто растение, со право неразгореното стебло во висина до 1,5 метар.

kopar

Копарот е едногодишно растение, високо до 1 метар со сино-зелени перјести листови.

kiselica

Киселицата е повеќегодишна зељеста билка, која има разгранет ризом и стебло, високо до 50 см.

kapinka

Капинката е доста разгранета грмушка, со долги стебла и со боцки.

kantarion

Кантарионот е повеќегодишно растение, кое расте до 1 метар.

kadravo nane

Кадравото нане е повеќегодишна билка, која има стебло високо до 50 см.

imela

Имелата е полупаразитска зимзелена билка која има изгледа на грмушка.

Ivanjsko cvekje

Ивањското цвеќе е повеќегодишно зељесто растение, кое има четириаглесто стебло високо и до 1 метар.

iva treva

Ива трева е низок жбун, со полегнато стебло, со мали ливчиња, линеарно ланцетасти, долги до 2 см а широки до 2 мм.

zdravec

Здравецот е едногодишна или двегодишна билка, со разгрането стебло, обраснато со влакненца, високо до 60 см. и има долг корен.

zajacki trn

Зајачкиот трн е повеќегодишно растение, ниска грмушка со вретенест и голем корен, има исправено стебло со боцки.

zolta-treva

Жолтата трева е повеќегодишна билка во форма на жбун, висока до 20 см.

drenka

Дренот е грмушка или дрво, високо до 5 метри.

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th

Топ Дестинации

Топ дестинации во Мариово

Топ Дестинации

Лековити растенија

Билки и лековити растенија

Лековити билки

Мапа од Мариово

Најди на мапата

Мапа

Песни од Мариово

Песни од Мариово

Песни од Мариово