БОЛНА ЛЕЖАЛА КАЛЕШ СПАСИЈА– Лирска песна

Booking.com

Болна лежала калеш Спасија,

болна лежала назле ќе умри.

Никој Спасија нема да види

ниту понуда да и донеси.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com