БОЛНА ЛЕЖАЛА КАЛЕШ СПАСИЈА– Лирска песна

Болна лежала калеш Спасија,

болна лежала назле ќе умри.

Никој Спасија нема да види

ниту понуда да и донеси.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

  • - - - 
Прочитајте повеќе: Туристички атракции во Мариово...
  • - - -