ВИНЦЕ ЛЕ, ВИНЦЕ– Лирска песна

Винце, ле, винце,

гроздово зрнце,

кој те тебе љуби,

капата си губи,

кој те тебе пие,

без невеста спие,

кој те тебе ита,

се по светот скита,

кој те тебе сака,

винце, без гаќи скака,

кој те тебе шмрка

ластегарки крка.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов