ДЕВОЈЧЕ ТАНКО ВИСОКО– Лирска песна

Booking.com

Девојче танко високо, аман, аман,

не јоди ситно пред мене,

не јоди ситно пред мене, аман, аман,

не кревај магли, праови,

не кревај магли, праови, аман, аман,

не скоривај ми дертови,

не скоривај ми дертови, аман, аман,

доста се сами скорнати.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com