ДЕНЕСКА СУМ ОВДЕ ЗЛАТО– Лирска песна

Booking.com

Денеска сум овде, Златој мори,

денеска сум овде,

ов аман, аман, златна Злато мори,

утре ќе си одам,

ов  ов  ов  ов  ов, посестримко мори,

на мојот вилајет.

Рачај, порачај, Златој мори,

рачај ми порачај

ов аман, аман, златна Злато мори,

шо да ти донеса,

ов  ов ов  ов  ов посестримко, мори.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com