Детски игри во Мариово

Booking.com

Извадок од монографијата „Градешница” од авторот Трајко Босеовски
Година на издавање: 1997 // УДК 908.497.17


Најубавото време на човечкото живеење се детските и младешките години.

Повеќе детски игри играни за време на детските години на нашите предци, дедовци и татковци, веќе се заборавени. Некои од детските игри што ги играв со моите врсници (Атанас Гулевски, Тодор Босеовски, Стале Гулевски, Митре Босеовски, Јован Џанџуровски и други деца од Горно Маало), исто така, полека исчезнуваат. Новото време логично носи нови детски игри. Меѓутоа, јас и ден-денеска со тага и носталгија се сеќавам за палавите детски игри, се сеќавам за еден поинаков детски живот. Затоа сакам и во овој труд да остане трага од детските игри, кои што носат радост за децата и во време на тешки економски кризи – сиромаштија, болести и војна.

Низ содржината на детските игри кај мариовските деца се негува мудроста, издржливоста, јунаштвото, чесноста, итроштината и други позитивни особини во детските игри.

Во некои детски игри учествуваат само машки деца, а во други, пак, само женски деца. Колку се сеќавам, во моите детски години не постоеја игри во кои учествуваат заедно и машки и женски деца.

Од игрите за машки деца најзастапени беа:

Прескакулица

Каиш

Фрлаше на камен

Скокање во далечина со залет

Скок во далечина од место

Борење во слободен стил (пеливанство)

Кленза

Маж – дупка

Играње со топка (од партали или гумена) Играње бишка

Долга и куса магарица и други детски игри. Од женските детски игри, најзастапени беа: Титара Ашици

Коп коп бабичке

Играње со детски кукли од крпи и други детски игри за женски деца.

 

ПРЕСКАКУЛИЦА

Оваа детска игра се изведува на следниот начин: Едно од децата – машко се наведнува максимално и со рацете се потпира на колената. Останатите деца по ред почнуваат да го прескокнуваат. При секое ново прескокнување, висината на наведнатото дете се зголемува – се поисправува. Играта продолжува се додека некое од децата не ќе успее да прескокне. Тогаш сите други деца му викаат: Клечо, клечо!. . . клекни.

Детските игри се играат по селските улици, крај Градешка Река, која минува низ селото, на Тумбата, во широкиот двор на основното селско училиште, кое се наоѓа во Долно Маало од село Градешница и други места пригодни за детски игри.

Да се надеваме, дека детските игри еден ден во Градешница пак ќе почнат да течат, да се смешкаат, да блескаат. Да се надеваме, дека и училишното ѕвонче пак ќе заѕвони. Во училиште детски ликови ќе светкаат и во ученички творби ќе носат петки.

Според евиденцијата што ни ја даде Јован Парговски, во месец август 1997 година во с. Градешница како постојани жители се регистрирани 115 лица. Дали оваа бројка и натаму ќе стагнира или ќе се измени во позитивна – угорна графичка линија, ќе оставиме времето да го каже своето.

Booking.com