Дотекол е матен Дунав – лирска песна

Дотекол е матен Дунав,

Матен, матен, дури кален,

Гранка носи маслинова,

На гранката славеј пиле

В уста носи зрно бисер.

Славеј пиле-младо момче,

Зрно бисер-машко дете

  • - - - 
Прочитајте повеќе: Туристички атракции во Мариово...
  • - - -