Итер Пејо знаје турцки да збори! – лаги, смешки, хумор од Мариово

Booking.com

Дошол еден Турчин во Маријово. Ји собрал Маријовците и ји прашал за којно сено да му да’т.

Тија не можеле да го разберат, и кмето му рекол на протоѓер „Викај го Итер Пејо! Тој знаје турцки да збори, оти одеше по некој пат во градот кај Турците.” Дошол Итер Пејо и му рекол на агата: „Шчо бараш?” — „Сено за којно.” Тоа рече Турчинот и му покажува на покривач од куќа кој шчо бил со ржање покријен и со трева зараснет, а Пејо му вели на Маријовците: „Агата рекол, којно да му го качиме на авлија горе! И зеле Маријовците којно да го качуват врз кyќa озгоре, да ја паси сламата!

 

Маријовци у песми, причи и шали
Д-р ВОЈИСЛАВ С. РАДОВАНОВИЌ
Штампарија Василија Димитријевића Скопје (1932)

Booking.com