КАНДИСАЛ СТОЈАН БЕНДИСАЛ– Лирска песна

Booking.com

Кандисал Стојан, бендисал,

бендисал ладна мејана,

кај таја бела Петкана.

Попило Стојан појало,

девет шиници флорини

и ошче толку грошеви.

Дошло ми време да с’ојди

пари ми нема да плати,

верба си нема да зајме

останал Стојан во рејим.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com