Маријовец и сапун – лаги, смешки, хумор од Мариово

Booking.com

Дошол на пазар во градот једен Маријојец, да си купи зајре. Купил једен симит.

Видел сапун; купил и сапун. Зел да јади симит и сапун, ма почнал сапун да му се пејна во устата! А Маријојец го јади и му вели: „Пејнал се, не пејнал — ќe те јам, пари сум дал!”

Маријовци у песми, причи и шали
Д-р ВОЈИСЛАВ С. РАДОВАНОВИЌ
Штампарија Василија Димитријевића Скопје (1932)

Booking.com