Маријовски есап (Маријовски муабет од преку рид) – лаги, смешки, хумор од Мариово

Booking.com

„Море, бацко-Пројче, о-о-ој!” — „Е-е~еј!”

„Море, шо има ув селото, шо нема? бре, е-е-еј!” — „Море, нема нишо: бишката се опраси ноќеска!”
„Ами, колкото се опраси? бре, е~е~еј!” — „Море, девет;  со старата осум!”
„Ами, море бацко, о-о-ој! Другото нешо ново има ли ? бре, е-е-еј! — „Море, нема нишо! Шо ќе да биде?” — „Ами, колку млеко извадоте денеска?” А Пројче се думал, думал, и најсетне му вика од преку рид: „Четиријесет и десет оки извадоме, бре, е-е-еј!

Маријовци у песми, причи и шали
Д-р ВОЈИСЛАВ С. РАДОВАНОВИЌ
Штампарија Василија Димитријевића Скопје (1932)

 

Booking.com