НА БЕДНО МОМЧЕ ЗА ЖЕНЕЊЕ – лирска песна, Водичка

Booking.com

Смилјанине, горјанине,

Ал си женен, ал армасан?

Ни су женен, ни армасан,

Мома љуба от селото,

Тука близо во малото,

Еден плет ни дели само

И високото буниште.

 

(ДРУГА  ВАРИЈАНТА)

Смилјанине, горјанине,

Смил ти појас половина,

Ал си женен, ал армасан?

Ни су женен, ни армасан,

Мома љуба от селото,

Близо тука во малото,

Плет ни дели двориштата,

Зид ни дели катиштата;

Што и дава(х) се зимаше:

Дај јаб’ко, изеди го,

Дај и киска, износи ја,

Дај кутија, сокрши ја,

Дај шамија, сокини ја –

Пушти прстен, врати ми го!

Леле боже, дур до Бога,

Што да права за момиче?!

 

Преземено од книгата „Записи за Мариово“ од Крсто Бинев Андонов

Booking.com