Откријте го Мариово

Кинисува Марко и си нарачува

На негова премлада невеста:

Ој, невесто, мило мое добро,

Ти да станеш утре само рано

Да и скорнеш твојте измеќари,

Да и пуштиш во сури говеда

Да заколат крава јаловица,

Да умесат пет бели погачи,

Да наточат три здравици вино

И оште толко баш лута ракија.

Да си спрегнат таја четврт кола

Та да дојдиш на божио крштене,

Та на сете рака да му бакниш

А на мене рака и колено.

Кој да види млада да завиди,

Кој да чуе млада да заблази:

Балзе си му Марко со невеста!

Али ми е от куќа богата,

Али ми е от рода голема,

Али ми е от Марка учена?

He ми била от рода голема,

He ми била от куќа богата,

Току била от Марка учена.

 

Преземено од книгата „Записи за Мариово“ од Крсто Бинев Андонов

Close Menu