НА МОМЧЕ ГОТОВО ЗА ЖЕНЕЊЕ – лирска песна, Водичка

Booking.com

Јунак шета по поле

Како паун крај море,

Ни го стига 27) стигнало,

Ни го стреќја стретнало –

Сустреле ми го сустреле

До три убави девојки:

Прва му даде јаб’ко,

Втора му даде зла 28) прстен

Треќа му ништо не даде.

Неја вати за раката,

Си ја врли на коњата:

На ти, мале, за отмена,

На татка ми за промена,

На сестра ми за лесата,

А на мене за постела.

 

27) стига – поздрав, кога некој ќе стигне друг на пат

28) златен

 

Преземено од книгата „Записи за Мариово“ од Крсто Бинев Андонов

Booking.com