НА НЕДА ЗОЈКОВИЦА ОД С. ЖИОВО– Лирска песна

Booking.com

Ој ти, Недо, мори бела Недо,

ти кумицка, Недо, посестрима,

ти на Зојка, Недо, посестрима.

Ќе те прашам, Недо, да ми кажиш:

Дали идат, Недо, лоши луѓе,

лоши луѓе, Недо, се кумити.

 

Лел’ ме прашаш, аго, ќе ти кажам:

Идат, идат, море, как не идат.

Сношчи беја, аго, в наше село,

в наше село, аго, в наше мало,

в наше мало, море, в наша куќа.

Испекоја, аго, рудо јагне,

рудо јагне, аго, блага алва,

блага алва, море, ром ракија,

ром ракија, аго, рујно вино.

Изљубија, аго, мали моми

бела Недо, аго, војводата

војводата, аго, млади Зојка.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com