Невесто, ѓузел убава – лирска песна

Booking.com

Невесто, ѓузел убава,

Што кротко одиш на вода,

Дали ти тежат стомните,

Ели ти тежи ѓерданот,

Ели си болно лежало?

Ај гиди, лудо и младо,

Ниту су болно лежало,

Ниту ми тежат стомните,

Ниту ми тежи ѓерданот,

Току ми тежи меракот,

Меракот ми е в’Битола,

Во битолските апсани.

 

Преземено од книгата „Записи за Мариово“ од Крсто Бинев Андонов

Booking.com