НОГУ МИ ГО ВАЛАТ – Лирска песна

Booking.com

Ногу ми го валат, бабо мори,

твојето девојче.

Секој кој го видел, бабо мори,

се болен ми лежал.

Сакам да го видам, бабо мори,

ако блен лежам.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com