НОГУ МИ ГО ВАЛАТ – Лирска песна

Ногу ми го валат, бабо мори,

твојето девојче.

Секој кој го видел, бабо мори,

се болен ми лежал.

Сакам да го видам, бабо мори,

ако блен лежам.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов