Откријте го Мариово

Ногу ми го валат, бабо мори,

твојето девојче.

Секој кој го видел, бабо мори,

се болен ми лежал.

Сакам да го видам, бабо мори,

ако блен лежам.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Close Menu