ОДОЗДОЛА ИДЕ БАБО – Лирска песна

Booking.com

Одоздола иде, бабо, Асан парталко

со ќелава глава, бабо, со крастава коња,

со ќелава глава, бабо, со крастава коња.

Седлото му је, бабо, од лубеница,

седлото му је, бабо, од лубеница;

сабјата му је, бабо, цела лубовница,

сабјата му је, бабо, цела лубовница.

Низ село шета, бабо, пците да го лајат,

низ село шета, бабо, пците да то лајат,

пците да го лајат, бабо, момите да го бранат:

Бранете ме, мали моми, бранете ме чупи,

јас сум ви, мали моми, ваше прво либе.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com