ОТВОРИ ЛЕНО ЛЕНЧЕ ВРАТНИЧКА– Лирска песна

Booking.com

Отвори Лено, Ленче, вратничка

сос твојто десно бело рачиче.

He можам, лудо младо, да станам

мајка ми лежи, лудо, на коса на леса.

На ти го, Лено мори, ножето, сојчето,

сечи, пресечи, Лено, косата лесата.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com