ПО ПАТ ОДАМ, ЗА ПАТ ПРАШАМ – лирска песна

Booking.com

По пат одам леле

за пат прашам

кој пат води леле за Мариово.

 

Кој пат оди леле за Мариово,

за Мариово, село Дуњи.

 

Таму седи леле чучук Митра,

чучук Митра бојаџивката,

да ми вапца леле два бајрака,

еден зелен, другиот црвен.

 

Зелениот леле, за на свадба,

а црвениот, за на војна.

 

 

 

 

Booking.com