СЕТЕ КУМИТЧИЊА МАЛЕ– Лирска песна

Booking.com

Сете кумитчиња, мале,

сете обружани,

сете обружани, мале,

со д’ги бердани,

со д’ги бердани,

со пo три колани,

со пo три колани, мале,

со пинци ковани,

со пинци ковани, мале,

со црни вустани.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com