СТОЈАНКЕ МОРИ ДУШМАНКЕ– Лирска песна

Booking.com

Стојанке, мори душманке,

душман ти душа извадил,

душман ти душа извадил,

што сношчи толку седеше,

што сношчи толку седеше

ламба-борина светеше,

ламба-борина светеше,

шо мили госје имате.

По се изгледа дека песната не е запишана до крај.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com