АЈ ПУШТИМЕ ΜΑΡΚΟ БРАТЕ – лирска песна

Booking.com

-Ај пушти ме, Марко брате,
дома да си одам,
ужина да земам,
вода да донесам!

-He те пуштам, Маро сестро,
мене ми кажвајат
млад јаловар љубиш,
наганичар мамиш,
м’зничар ќе земеш!
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Неда Здравевска, родена 1910 година во с. Будимирци, а омажена во с. Груниште; во 1953 година имаше 43 години.
Вид на песна: овчарска

Booking.com