Кравица – месност во Мариово

Според легендата, некогаш во минатото на врвот на карпата се отелила некоја крава, па оттаму доаѓа и името на една од најзабележителните локации во Мариово – Кравица. Со наморска висина од 1160 м, Кравица лесно може да се забележи скоро од поголемиот дел на Мариово. Лоцирана околу 400 метри во Грција, истата е тешко достапна од македонска страна.