Бешиште (Besiste) – Прилепско Мариово

Booking.com

Бешиште се наоѓа во јужниот дел на територијата на Општината Витолиште, во ридско -планинскиот дел на прилепско Мариово, од десната страна на Црна Река. Селото е планинско, на надморска височина од 900 метри.

Од градот Прилеп населбата е оддалечена 43 км. Има мошне голем атар, којшто зафаќа простор од 67,1 км2. На него обработливото земјиште зазема површина од 1.700.8 ха, пасиштата заземаат површина од 2.867.8 ха, а на шумите отпаѓаат 2.038 ха. Селото има мешовита земјоделска функција. Во Бешиште е изградена средновековна црква „Св. Параскева”. Таа била живописана во 1884 година, но не е познато точно кога била изградена. Во селото има земјоделска задруга, дом на културата и продавници. Бешиште била голема населба, но емиграцијата го сторила своето, односно, тоа станало мало село.

 

Селска слава:  Преподобна Параскева (Петковден) – 27 Октомври

 

besiste-mariovo 1

besiste-mariovo 2

besiste-mariovo 3

besiste-mariovo 4

besiste-mariovo 5

besiste-mariovo 6

Потекло на името:

 

 

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Бешишта

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

26

Неженети

3

Вдовици

3

Годиш. приход

1930

Дефтер бр. 16 од1481/82

Хане

34

Неженети

 

Вдовици

2

Годиш. приход

2561

Дефтер бр. 73 од1519

Хане

82

Неженети

9

Вдовици

6

Годиш. приход

4770

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

71

Неженети

18

Вдовици

6

Годиш. приход

5605

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

75

Неженети!

8

Вдовици

 

Годиш. приход

3805

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Бешиште (-) 1948

1 101

..

..

..

..

..

..

..

..

Бешиште (Витолиште) 1953

1 228

1 224

0

0

0

0

4

0

0

Бешиште (Мариово) 1961

1 171

1 169

0

0

0

0

2

0

0

Бешиште (Прилеп) 1971

1 016

1 014

2

0

0

0

0

0

0

Бешиште (Прилеп) 1981

238

238

0

0

0

0

0

0

0

Бешиште (Прилеп) 1991

109

108

0

1

0

0

0

0

0

Бешиште (Прилеп) 1994

93

93

0

0

0

0

0

0

0

Бешиште (Витолиште) 2002

22

22

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

Литература:

1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Booking.com