БУЛКА – PAPAVER RHOEAS (БУЛА, ДИВ АФИОН, ТУТЕНКА)

Booking.com

Булката е едногодишно растение, високо до 50 см.

Има големи листови, засечени, на врвот со цветни дршки, обраснати со влакненца со нежни
црвени цветови.
Плодот е мала и гола, обратно јајчеста чашка.
Расте како плевел низ житни полиња, покрај патишта и на други места.

bulka

 

УПОТРЕБА:
За лек се користат исушени цветови, кои содржат слузи, шеќери, антоцијани и друго.
во народната медицина се употребува како средство против кашлица при бронхит и голема кашлица, против крварење, го скратува
протромбонското време, против цревни болести, дијареја и слично.

 

Преземено од книгата:
“Лековити растенија – Ваш чудесен лек”
Автор:Живко Најдовски

Лековити растенија и билки
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email: najdovskizivko@yahoo.com

lekoviti-rastenija-kniga

Booking.com