Откријте го Мариово
Чаниште (Caniste) – Прилепско Мариово

Чаниште се наоѓа во прилепскиот дел на Мариово, на југозападната страна на територијата на Општината Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 720 метри. Атарот е голем и зафаќа простор од 36,7 км2.

Ha него обработливото земјиште зафаќа површина од 1.627 ха, а на пасиштата отпаѓаат 1.565 ха. Селото има полјоделско – сточарска функција. Во него има земјоделска задруга и продавница. Чаниште е населено со македонско население.

 

Селска слава:  Преподобна Параскева (Петковден) – 27 Октомври

 

caniste-mariovo

Број на жители по години:

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Чаниште (-) 1948

514

..

..

..

..

..

..

..

..

Чаниште (Дуње) 1953

614

614

0

0

0

0

0

0

0

Чаниште (Мариово) 1961

694

693

0

0

0

0

1

0

0

Чаниште (Прилеп) 1971

552

551

0

0

0

0

1

0

0

Чаниште (Прилеп) 1981

348

338

0

0

0

0

1

..

9

Чаниште (Прилеп) 1991

98

97

0

0

0

0

1

0

0

Чаниште (Прилеп) 1994

83

83

0

0

0

0

0

0

0

Чаниште (Витолиште) 2002

47

47

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Не пропуштајте

Leave a Reply

Close Menu