Чаниште (Caniste) – Прилепско Мариово

Booking.com

Чаниште се наоѓа во прилепскиот дел на Мариово, на југозападната страна на територијата на Општината Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 720 метри. Атарот е голем и зафаќа простор од 36,7 км2.
Ha него обработливото земјиште зафаќа површина од 1.627 ха, а на пасиштата отпаѓаат 1.565 ха. Селото има полјоделско – сточарска функција. Во него има земјоделска задруга и продавница. Чаниште е населено со македонско население.

Селска слава:  Преподобна Параскева (Петковден) – 27 Октомври

Број на жители по години:

Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци Останати
Чаниште (-) 1948 514 .. .. .. .. .. .. .. ..
Чаниште (Дуње) 1953 614 614 0 0 0 0 0 0 0
Чаниште (Мариово) 1961 694 693 0 0 0 0 1 0 0
Чаниште (Прилеп) 1971 552 551 0 0 0 0 1 0 0
Чаниште (Прилеп) 1981 348 338 0 0 0 0 1 .. 9
Чаниште (Прилеп) 1991 98 97 0 0 0 0 1 0 0
Чаниште (Прилеп) 1994 83 83 0 0 0 0 0 0 0
Чаниште (Витолиште) 2002 47 47 0 0 0 0 0 0 0
Фуснота:
Извор: Државен завод за статистика

Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Фото галерија
View toward Chanishte village, Mariovo region, Macedonia
View toward Chanishte village, Mariovo region, Macedonia
View toward Chanishte village, Mariovo region, Macedonia
Church in Chanishte village, Mariovo
Church in Chanishte village, Mariovo
The old school building in Chanishte village, Mariovo, Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Traditional architecture in Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Traditional architecture in Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Traditional architecture in Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Traditional architecture in Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Traditional architecture in Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Traditional village house in Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Traditional oven "Furna" in Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Chanishte village, #Mariovo, #Macedonia
Booking.com