Откријте го Мариово

СЕЛОТО БРНИК БЕЗ БРНИЧАНИ

Издавач: Н.У. Завод и Музеј - Битола Главен и одговорен уредник: Валентин Соклевски Автори: НИКОЛА МИНОВСКИ, ВЛАДО ТЕМЕЛКОВСКИ Фотографии:Славе Стојанов, Љупчо Петревски Компјутерска обработка: Билјана Кулевска, Жико Калпаковски Корица и дизајн:…

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu