Откријте го Мариово

Од Бога нареченије сиромајови синови да бидат једен цар, други богат! – предание

Имаше једен човек сирома. Тој одеше, на рамо си береше дрва. К’о одеше на дрва, си најде једно празно јајце. Туа во комшијите седеше једен Еврејин. Тоа јајце беше пишано.

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu