Откријте го Мариово

Манастир Св. Архангел Михаил, с. Скочивир (Monastery Saint Archangel Michael near Skochivir)

Според преданието манастирот е основан во 1870 г. по иницијатива на младата Анѓа, на која и се сонило дека треба да преноќи во месноста Џајкова чука и тука да остави некој нишан.

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu