Откријте го Мариово

Манастир Св. Архангел Михаил, с. Скочивир (Monastery Saint Archangel Michael near Skochivir)

Според преданието манастирот е основан во 1870 г. по иницијатива на младата Анѓа, на која и се сонило дека треба да преноќи во месноста Џајкова чука и тука да остави некој нишан.

(more…)

Continue Reading

Св. Никола, с. Будимирци (Church St. Nikola, village Budimirci)

Храмот Св. вмч. Никола Мириклијски Чудототворец, е подигнат 1875-78, и е обновен по Втората светска војна, зографиран, еднокорабен, со иконостас од ѕид, исполнет со икони – ликови од светци и апостоли.

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu