itarpejo

Ах, да би знала! – лирска песна

Речи, порачај,
Бела Бојано;
Сега сум овде,
Утре ќе одам;
Утре ќе одам
Туѓа туѓина;
Речи, порачај,
Што да ти пуштам
Ал’ пари сакаш?
Ал’ книга сакаш? –

(more…)

Доста се моји дертови! – лирска песна

Девојче тенко, високо, аман-аман!
Нe ситни ситно пред мене,
Нe кревај магли правови, аман-аман!
Доста се моји дертови!
Кај да ји турам и твоји, аман-аман!
Кај да ји турам и твоји?—

(more…)