Фото галерија

arhangel-mihail-monastery

Св. Архангел Михаил – Манастир – село Скочивир

Според преданието манастирот е основан во 1870 г. по иницијатива на младата Анѓа, на која и се сонило дека треба да преноќи во месноста Џајкова чука и тука да остави некој нишан. Со текот на годините на тоа место е изградено и мало манастирче посветено на светецот Архангел Михаил, до изворот за кој што мештаните …

Св. Архангел Михаил – Манастир – село Скочивир Read More »

Chanishte, Mariovo, Macedonia (31)

Чаниште (Caniste) – Прилепско Мариово

Чаниште се наоѓа во прилепскиот дел на Мариово, на југозападната страна на територијата на Општината Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 720 метри. Атарот е голем и зафаќа простор од 36,7 км2. Ha него обработливото земјиште зафаќа површина од 1.627 ха, а на пасиштата отпаѓаат 1.565 ха. Селото има полјоделско – сточарска функција. …

Чаниште (Caniste) – Прилепско Мариово Read More »