Кравица – месност во Мариово

Според легендата, некогаш во минатото на врвот на карпата се отелила некоја крава, па оттаму доаѓа и името на една од најзабележителните локации во Мариово – Кравица. Со наморска висина од 1160 м, Кравица лесно може да се забележи скоро од поголемиот дел на Мариово. Лоцирана околу 400 метри во Грција, истата е тешко достапна од македонска страна.

Река Трновчица, Мариово

Река Трновчица или Бела Река – се состои од два крака кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

(more…)

Коњарска Река, Мариово

Извориштето на  Коњарска Река се наоѓа под Кајмакчалан, до границата со соседна Грција на надморска височина од 2.260 м.

(more…)