ЧУВАР КУЌА – ЅEMPERVIVUM TECTORUM

Чувар куќа е повеќегодишно зељесто растение, кое има меснати листови, многу сочни и дебели, а стеблото може да достигне и до 40 см.

(more…)

САЛЕП – ORCHIS MORIO

Салепот е повеќегодишно зељесто растение кое има исправено стебло, високо до 30 см.

(more…)